Zelená úsporám

Firma RIstav Žatec, Eva Imríšková, je registrovaným odborným dodavatelem v programu Zelená úsporám Ministerstva životního prostředí administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR zaměřeného na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.

Zápis v seznamu odborných dodavatelů v oblasti tepelných izolací s použitím materiálů polystyrén a extrudovaný polystyrén.

Osvědčení o registraci, ze dne 21.5.2010, platné do konce trvání programu Zelená úsporám.

Souhrnné informace…
  Certifikace, normy    Registrovaný odborný dodavatel v programu Zelená úsporám
  Vlastnosti materiálu    Polystyrén a extrudovaný polystyrén